Klijenti

OTKUP DOSPELIH POTRAŽIVANJA

Prenosom potraživanja Vaših dužnika na B2 Holding Kapital osiguravate brzu naplatu, likvidnost, ne zadužujete se i ostvarujete pozitivan učinak na Vaš bilans. Nudimo otkup portfolija dospelih i otpisanih potraživanja kao i potraživanja na osnovu kojih su već pokrenuti sudski postupci.

Vreme je novac! Uz nas imate oboje.

  • Omogućavamo Vam trenutnu likvidnost po povoljnim uslovima
  • Oslobađamo sredstva za nova ulaganja
  • Štitimo Vaš ugled i potraživanjima upravljamo profesionalno
  • Uz nas ste u mogućnosti da se u potpunosti usmerite na Vašu osnovnu delatnost čime oslobađate vredne finansijske, kadrovske, informatičke i ostale potencijale
  • Sa  Vašim klijentima ostvarujemo dobru saradnju, poštujemo njihove finansijske mogućnosti i pronalazimo najpovoljnije rešenje za obe strane
  • Korisnici naših usluga ne snose dodatne administrativne troškove

Vašim klijentima nudimo mogućnost:

  • Novog otplatnog plana
  • Fleksibilnih rata
  • Obustave pokrenutih sudskih postupaka
  • Ostvarenja popusta na postojeće dugovanje

Najčešća pitanja

Poslovni korisnici

Kako je moguće da je moj dug ustupljen B2 Holding Kapitalu?

U skladu sa čl. 436. – čl. 445. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja), dalje u tekstu: „ZOO“), ugovorom o cesiji, B2 Holding Kapital je postao titular dospelog, a nenaplaćenog potraživanja prema Vama. Kao novi poverilac, B2 Holding Kapital je preuzeo dalji postupak naplate tog potraživanja. Prema ZOO-u, trebalo bi da budete obavešteni o cesiji potraživanja nakon što ga je preuzelo društvo za naplatu, ali Vaš pristanak za cesiju nije neophodan.

Koje su mogućnosti otplate koje mi možete ponuditi?

Kad je reč o načinu otplate Vašeg duga, želimo biti fleksibilni i otplatu prilagoditi što je više moguće Vašim ličnim finansijskim mogućnostima. Ako ne možete odjednom vratiti celokupan iznos duga, možemo Vam ponuditi sporazumno definisani plan otplate. Takođe, moguće je da u sklopu dogovora oko otplate Vašeg duga, dođe i do delimičnog otpisa duga. Za više informacija o mogućim opcijama otplate duga obratite se našem kontakt centru na +381 11 44 09 601 ili pošaljite e-mail na centar@b2kapital.rs.

Može li se moj račun odblokirati ukoliko ispoštujem dogovoreni plan otplate?

Sva prethodno aktivirana sredstva obezbeđenja i izvršne isprave će biti povučene nakon otplate duga s kojim su povezane.

Koliko je vremena potrebno da se moj račun odblokira nakon otplate dugovanja?

B2 Holding Kapital preduzima potrebne mere odmah nakon otplate duga i šalje zahtev za povlačenje blokada relevantnim institucijama – bankama koje su bile raniji poverioci i koje su izvršile blokadu računa. Za dalje korake Vas molimo za strpljenje, s obzirom da navedene institucije nemaju zakonski određen rok za preduzimanje potrebnih radnji kada je reč o deblokadi Vašeg računa.

Ako je moj račun blokiran, mogu li biti predmet izvršenja moji prihodi koji su zakonom zaštićeni od izvršenja?

Ako Vam je račun predmet izvršenja ne mogu biti prihodi koji su zakonom zaštieni od izvršenja.

Koliko iznose novi troškovi naknade sada kada ste preuzeli potraživanje?

Nakon što otkupi potraživanje, B2 Holding Kapital zaračunava zateznu kamatu. Na Vaš dug ne zaračunavamo nikakve dodatne naknade ni troškove.

Pojmovi

Dugovanje/dug

Obveza nekog lica, pravnog ili fizičkog (dužnika), da nešto plati (obično novac) drugoj osobi, odnosno poveriocu.

Prenos/ustupanje potraživanja = cesija

Potraživanje se prenosi, odnosno ustupa s dosadašnjeg poverioca (cedent) na novog poverioca (cesionar), a dužnik (cesus) i potraživanje ostaju isti. Mogući pravni osnov cesije su ugovor, zakon i sudska odluka.

Zakonska zatezna kamata

Zakonske ili moratorne kamate su sankcija prema dužniku koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze. Visina kamatne stope određuje se zakonom ili drugim propisima. Poverilac ima pravo na zatezne kamate bez obzira na to je li pretrpeo bilo kakvu štetu zbog dužnikova kašnjenja.

Kamata

Naknada za korištenje tuđih zamenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. Kamatna stopa se pak izražava u procentu i smatra se cenom novca ili kapitala koju zajmoprimac ili dužnik plaća za korišćenje ustupljenog novca, kapitala ili drugih zamenjivih stvari.

Poverilac

Poverilac je strana u obligaciono-pravnom odnosu koja je ovlašćena od druge strane – dužnika, zahtevati da joj preda neke stvari ili nešto učini ili da ne učini nešto što bi inače imala pravo ili da nešto propusti.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.